Kurumsal

2000 tarihinde Mega Center'da Benut olarak olarak ticari faaliyetimize ba?lad?k. Daha iyi hizmet verebilmek ve ürün kalitesini art?rmak iin uzman ekibimizle birlikte siz m?terilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. ?? ili?kilerinde dürüstlü?ü ve sayg?nl??? birinci planda tutmay? kendine ilke edinmi? bir anlay??la sizlerin çözüm orta?? olmaya devam ediyoruz. Vizyonumuz: Ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti. Misyonumuz: M?teri memnuniyeti ilkesini esas alarak gerçekle?tirdi?imiz her i?in daha sonraki i?lerimize referans olmas?n? sa?lamakt?r.

?LET???M

  • Adres : BANDIRMA BİGA YOLU 34 KM. HAVUTÇA KÖYÜ GÖNEN / BALIKESİR
  • Eposta : info@benut.com.tr
  • Telefon : +90 212 437 04 26
  • Faks : +90 212 437 04 76

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

+90 212 437 04 26